Havankstichting Mateor

Welkom bij de Havankstichting Mateor - de stichting tot behoud van het culturele erfgoed van en ter nagedachtenis aan Havank.

De schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen (1904-1964), beter bekend als Havank, was de grootste Nederlandstalige misdaadschrijver ooit. Hoewel zijn literaire stijl, zijn onderwerpkeuze en zijn plots tegenwoordig niet meer in grote kring populair zijn, verdient Havank het in de herinnering te blijven, en wel om de volgende redenen: De Leeuwarder Courant maakte in zijn editie van 28 juli 1994 gewag van de deerlijk verwaarloosde staat van onderhoud van het toen dertig jaar oude grafmonument van Havank. Dit bericht, en het gevoel dat de schrijver onverdiend in vergetelheid was geraakt, leidde tot de oprichting, volgens de notariële akte op 9 november 1994, van de Stichting Mateor. De oorspronkelijke doelstelling het graf te restaureren werd wat te smal bevonden, en is daarom in de oprichtingsakte neergelegd als:
het bevorderen van de studie en de bekendheid van het leven, de persoon en het werk van de schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen (1904-1964), alias Havank, in de breedste zin.
Een van de afgeleide doelstellingen werd de zorg voor het sindsdien fraai gerestaureerde grafmonument.

De Stichting tracht een en ander te bereiken door: Door allerlei oorzaken zijn de informatiepagina's van de Stichting Mateor in het jaar 2001 in de versukkeling geraakt, en pas bijna tien jaar later, in 2010, aan een tweede jeugd begonnen. Het spijt ons bijzonder dat u als belangstellende ons bijna 10 jaar nauwelijks heeft kunnen vinden. Gelukkig is er nu weer een bijgewerkt colofon. In de meeste gevallen werkt e-mail het handigst; ons adres vindt u in het gele vlak hieronder.