Link- en richting-symbolen (¶ vergroten)


¶ (para) staat voor een interne link, dat wil zeggen een andere pagina van deze site, bijvoorbeeld ¶ Menu.

↓ (darr) staat voor een verwijzing naar een lager (navolgend) deel van dezelfde pagina, bijvoorbeeld ↓ Hieronder.

↑ (uarr) staat voor een verwijzing naar een hoger (voorgaand) deel van dezelfde pagina, bijvoorbeeld ↑ Hierboven.

→ (rarr) en/of ↓ (darr) achter een link betekent dat het niet mogelijk of niet praktisch is om rechtstreeks de (sub-) pagina met de gewenste informatie te bereiken; na het klikken van deze link moet nog een of meerdere keren achtereenvolgens worden doorgeklikt (→) en/of naar beneden worden gebladerd (↓).

← (larr) en → (rarr) in een routebeschrijving duidt de rijrichting aan.

/ scheidt de alternatieve schrijfwijzen van een plaatsnaam, bijvoorbeeld Lleida/Lérida.

Voor de belangrijkste vervoerders en reisinformatie-sites wordt een gele achtergrond gebruikt.
¶ Taal-aanduidingen | ¶ Over deze site