Spanje is een meertalig land. Wat wij Spaans noemen heet officieel Castillaans en is de normale omgangstaal voor de meeste Spanjaarden, maar niet voor allemaal. In Galicia wordt Galicisch (verwant aan het Portugees) gesproken, in Baskenland en Navarra Baskisch, en in Andorra, Catalunya, País Valencià en de Illes Balears spreekt men Catalaans (als verzamelnaam). In Portugal wordt uiteraard Portugees gesproken; op Gibraltar Engels.

Het valt buiten het bestek van deze site om een taalkundige verhandeling te houden of een beschouwing over de sociale positie van de verschillende talen in elk van de genoemde gebieden. Voor de reiziger is van belang dat opschriften en omroepberichten niet altijd uitsluitend Spaans zijn (maar meertalig), en soms, met name buiten de steden, ontbreekt het Spaans zelfs geheel. Ook kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de conducteur je in het Catalaans naar je kaartje vraagt.
Plaatsnamen binnen Spanje kunnen varieren van taal tot taal, en helaas gebeurt dat niet konsekwent. Op deze pagina's heb ik de schrijfwijze van de Renfe overgenomen, die er op neerkomt dat de regionale schrijfwijze voorrang heeft (dus Figueres in plaats van Figueras), voor zover dat gebied niet overwegend Spaanstalig is. Plaatsnamen die sterk verschillen (Iruña/Pamplona), namen van grote steden, of namen in regio's waar de zaak verdeeld ligt, worden beide genoemd, met een schuine streep tussen de regionale en Spaanse variant (Alacant/Alicante). Officieel tweetalige plaatsnamen worden letterlijk overgenomen (Donostia-San Sebastián), ook als de volgorde andersom is (Vitoria-Gasteiz). Portugese namen schrijf ik in het Portugees (Lisboa in plaats van Lissabon).
Ook plaatsnamen buiten het schiereiland kennen verschillende schrijfwijzen.
Meer informatie: ¶ Plaatsnamen-register.
In toenemende mate zijn sites van vervoerbedrijven en andere instanties meertalig. Helaas geldt hierbij dat de vertaling niet altijd zorgvuldig is, vooral bij kleinere Spaanse sites. In zulke gevallen is de juiste informatie alleen uit het Spaanse of Portugese origineel te destilleren. Vooralsnog verwijzen de links op mijn pagina's daarom bij voorkeur naar de varianten in de originele taal, ook als er bijvoorbeeld een Engelse versie beschikbaar is.