Wetenschappelijke studies over Havank


Wetenschappelijke studies van Sef Passage | idem, in tijdschriften | Wetenschappelijke studies van anderen | De overige publicaties staan op een eigen pagina

Wetenschappelijke studies van Sef Passage

Nogal wat van zijn aantekeningen voor zijn Havankbiografie heeft J.P.M. (Sef) Passage later uitgewerkt tot 31 zelfstandige deelstudies die hij aan de Stichting Mateor ter beschikking stelde. Samen vormen zij het corpus Havank 1904-1964 (1984-2008). Zij kunnen via het bestuur besteld worden. Prijzen op aanvraag.
Mateor codetitelauteur(s)uitgavejaaropmerking
PAS 01De Schaduw geschaduwdJ.P.M. PassageStichting Mateor1984
PAS 02Havank, de eeuwige gymnasiastJ.P.M. PassageStichting Mateor1984
PAS 03Schaduw encyclopedieJ.P.M. PassageStichting Mateor1985
PAS 04Havanks cultureel paspoortJ.P.M. PassageStichting Mateor1987
PAS 05De hydraulische geneeswijzeJ.P.M. PassageStichting Mateor1990
PAS 06Het geheim van het oude huis – Een verworpen hoofdstukJ.P.M. PassageStichting Mateor1994
PAS 07Bibliografie van H. F. van der Kallen 'Havank'J.P.M. PassageStichting Mateor1994
PAS 08Spanning rond HavankJ.P.M. PassageStichting Mateor1995
PAS 09Brieven aan een jonge schrijfster 1934-1935J.P.M. PassageStichting Mateor1995
PAS 10Havank en Anna-Maria van BurmaniaJ.P.M. PassageStichting Mateor1996
PAS 11Narcissus op schrijversvoetenJ.P.M. PassageStichting Mateor1997
PAS 12De adem stoktJ.P.M. PassageStichting Mateor1997
PAS 13Havanks 'reis-album'J.P.M. PassageStichting Mateor1997
PAS 14Havank: 'aantekeningen voor de cronieken'J.P.M. PassageStichting Mateor1998
PAS 15Spanning in de romans van Havank – Deel 1: 1935-1943J.P.M. PassageStichting Mateor1999
PAS 16Spanning in de romans van Havank – Deel 2: 1946-1964J.P.M. PassageStichting Mateor2000
PAS 17Spanning in de romans van Havank – Deel 3: StatistiekenJ.P.M. PassageStichting Mateor2000
PAS 18Schaduwiaanse arabeskenJ.P.M. PassageStichting Mateor2000
PAS 19Havank in de kritiekJ.P.M. PassageStichting Mateor2001
PAS 20Spanning in de korte verhalen van HavankJ.P.M. PassageStichting Mateor2001
PAS 21Levensvisie in de romans en verhalen van HavankJ.P.M. PassageStichting Mateor2002
PAS 22Natuurbeschrijving in romans en verhalen van HavankJ.P.M. PassageStichting Mateor2002
PAS 23Het geheim van het oude huis – Twee verworpen hoofdstukkenJ.P.M. PassageStichting Mateor2002
PAS 24Bibliografie van H. F. van der Kallen 'Havank' – 2de, herz. dr.J.P.M. PassageStichting Mateor2003
PAS 25----(niet over Havank)
PAS 26Opvallende geluiden in de romans van Havank – Deel I: 1935-1943J.P.M. PassageStichting Mateor2004
PAS 27Opvallende geluiden in de romans van Havank – Deel II: 1946-1964J.P.M. PassageStichting Mateor2004
PAS 28Sterke vrouwen in de romans van Havank, 1935-1939J.P.M. PassageStichting Mateor2005
PAS 29Sterke vrouwen in de romans van Havank, 1935-1964J.P.M. PassageStichting Mateor2005
PAS 30Drinken en roken in de romans van HavankJ.P.M. PassageStichting Mateor2006
PAS 31Schurken en profiteurs in de romans van Havank – Deel 1J.P.M. PassageStichting Mateor2006
PAS 32Schurken en profiteurs in de romans van Havank – Deel 2J.P.M. PassageStichting Mateor2006
PAS 33Spanningsanalyse in 20 Schaduwromans van Pieter TerpstraJ.P.M. PassageStichting Mateor2008(niet over Havank)
Van de hand van Sef Passage zijn de volgende stukken gepubliceerd in tijdschriften (niet verkrijgbaar bij de Havankstichting Mateor):

Wetenschappelijke studies van anderen

Mateor codetitelauteur(s)uitgavejaaropmerking
UNI 01De Speurdersfiguur in de detectiveromans van Havank en Terpstradoor Willy Thijs; [onder begeleiding van] Prof. Dr. M. JanssensLeuven: Katholieke Universiteit1976(Verhandeling aan de Katholieke Universteit te Leuven, Faculteit van de Wijsbegeerte en de Letteren, Afdeling Germaanse Filologie)
UNI 02Havank uit de schaduwonder begeleiding van Siem Bakker ; m.m.v. Willy Abbink ... [et al.]Nijmegen: Instituut Nederlands van de K.U.1977(Scriptie aan de Katholieke Universteit te Nijmegen, Instituut Nederlands)
COX 01De merkwaardige avonturen van inspecteur C.: een fictieve historieB. Cox[Leeuwarden: Stichting Mateor] 1998
KAL 01Familieboek van der KallenMia van der Kallen(eigen beheer)1998niet (geheel) in druk verschenen
UNI 03Artful Murder - An Exploration of the Language of Raymond Chandler and its Translation into DutchChristine ValkUniversity of Utrecht2007Master's Thesis Translation Studies
UNI 04Het merk HavankErlijne Runia [en] Nicole Teunissen; [onder begeleiding van] Prof. Dr. Lisa Kuitert[Leeuwarden]: Stichting Mateor[2010](Scriptie aan de Universteit van Amsterdam, afdeling Neerlandistiek, vak Literatuur & Boekbedrijf Moderne Tijd)
cop. 2010

Jaartallen tussen ronde haken zijn ontleend aan het betreffende boek, jaartallen en andere gegevens tussen rechte haken aan een bibliografische bron buiten het boek.
Wetenschappelijke studies van Sef Passage | idem, in tijdschriften | Wetenschappelijke studies van anderen | De overige publicaties staan op een eigen pagina