Hoogst Merkwaardig - Havank Nieuwsbrief

Een stichting kent geen leden, maar wel donateurs. Om hen op de hoogte te houden verschijnt tenminste twee keer per jaar Hoogst Merkwaardig - Havank Nieuwsbrief, het Officiële orgaan van de Stichting Mateor (ISSN: 1877-7104). De Nieuwsbrief wordt tevens toegezonden aan de adressen die zijn aangegeven door de Stichting.
Kopij voor de Nieuwsbrief, bij voorkeur per e-mail, sturen naar de redactie.

De nieuwsbrief heette tot en met 2000 Havank Nieuwsbrief; vanaf 2001 Hoogst Merkwaardig of "Hoogst Merkwaardig".
Tot en met 2009 werden de bladzijden binnen een jaargang doorgenummerd (uitgezonderd de eindejaarsnummers van 2008 en 2009); vanaf 2010 begint elk nummer met bladzijde 1.

2017-2 (september)

2017-1 (mei)

2016-3 (speciale decemberuitgave)

2016-2 (oktober)

2016-1 (juni)

2015-3 (speciale decemberuitgave)

2015-2 (oktober)

2015-1 (mei)

2014-4 (speciale kerstuitgave)

2014-3 (september)

2014-2 (juni)

2014-1 (speciale nieuwjaarsuitgave)

2013-3 (oktober)

2013-2 (mei)

2013-1 (speciale nieuwjaarsuitgave)

2012-2 (september)

2012-1 (mei)

2011-3 (speciale decemberuitgave)

2011-2 (september)

2011-1 (mei)

2010-2 (december)

Op omslag abusievelijk nummer 1 genoemd

2010-1 (mei)

[2009-3] Wel vaker werd wijs woord in scherts gesproken : Aforismen van Havank

2009-2 (september)

2009-1 (mei)

[2008-3] In gesprek met Tomas Ross

2008-2 (september)

2008-1 (april)

2007-3 (december)

2007-2 (september)

2007-1 (april)

Op omslag abusievelijk nummer 3 genoemd

2006-3 (december)

2006-2 (september)

2006-1 (februari)

2005-1 (mei)

Op omslag abusievelijk mei 2004 gedateerd

2004-4 (december)

2004-3 (september)

2004-2 (juni)

2004-1 (maart)

2003-4 (december)

2003-3 (september)

Op omslag abusievelijk nummer 2 genoemd en juni 2003 gedateerd

2003-2 (juni)

2003-1 (april)

2002-4 (december)

2002-3 (september)

2002-2 (juli)

2002-1 (maart)

2001-4 (december)

2001-3 (september)

2001-2 (juli)

2001-1 (maart)

2000-4 (december)

2000-3 (september)

2000-2 (juli)

2000-1 (maart)

1999-4 (december)

1999-3 (september)

1999-2 (juni)

1999-1 (maart)

1998-4 (december)

1998-3 (september)

1998-2 (mei)

1998-1 (maart)

Op omslag abusievelijk maart 1997 gedateerd

1997-5 (december)

1997-4 (oktober)

1997-3 (oktober)

1997-2 (mei)

1997-1 (maart)

1996-4 (december)

1996-3 (september)

1996-2 (juni)

1996-1 (april)

1995-4 (december)

1995-3 (september)

1995-2 (mei; 2e druk juli 1995)

1995-1 (maart; 2e druk juli 1995)

1994-0 (december)