Ereschavotten


Biografen van de Schaduw | Vrienden van het Jaar | Bestuurders van de Havankstichting Mateor | Havanktrofee en Schaduwprijs

Biografen van de Schaduw

Uit Schaduws testament: "Aan mijn biograaf [vermaak ik] dit huis hier hoog op de kust van mijn Provence, het land dat hij, hoewel een Noorderling, waarachtig lief schijnt te hebben. Wij waren vrienden, en vrienden in de diepste zin van het woord. En is hoger wederzijdse lof denkbaar?" w.g. CHARLES C. M. CARLIER.
Havank, In memoriam de Schaduw [1948] p. 219-220
Havank zag zichzelf graag als de biograaf van de Schaduw of als de chroniqueur, de boekstaver van de Schaduwiaanse Kronieken. De Schaduw kreeg na Havank nog vier nieuwe biografen.
  1. Havank (Hans van der Kallen, 1904-1964) publiceerde van 1935 t/m 1959 zesentwintig romans, een omnibus en twee verhalenbundels met Charles C.M. Carlier, alias de Schaduw, in de hoofdrol; daarnaast één roman zonder Carlier (De Cycloop).
  2. Dekema (Gerard van Wageningen, 1920-1994), vriend van Havank, gold korte tijd als zijn gedoodverfde opvolger, publiceerde in 1962 en 1963 twee romans; in de eerste speelden enkele personages van Havank mee en vervulde Carlier een kleine bijrol.
  3. Havank+Terpstra (Pieter Terpstra, 1919-2006), publiceerde van 1964 t/m 1985 drieëntwintig romans en een verhalenbundel met Charles C.M. Carlier in de hoofdrol; de eerste onder de naam 'Havank', latere onder de auteursnaam 'Havank+Terpstra'.
  4. Danier (Daan Jippes, 1945), striptekenaar, publiceert sinds 2006 stripalbums met als hoofdpersonage Havank, alias de Schaduw, gemodelleerd naar de boeken van Havank.
  5. Havank Ross (Willem Hogendoorn, 1944), roman- en scenarioschrijver, publiceert zijn vele romans onder zijn pseudoniem Tomas Ross, maar schrijft sinds 2008 ook de nieuwe avonturen van de Schaduw onder de auteursnaam 'Havank Ross'.

Vrienden van het Jaar

Uit Schaduws testament: "Het is tevens een mij dierbare wens, dat elk jaar, op de verjaardag van mijn verscheiden, mijn vrienden hier bijeen komen voor een luisterrijk maal en om een dronk uit te brengen op iemand die mens is geweest naar zijn beste vermogen, op een vriend ook die oprechte vriendschap altijd heeft beschouwd als iets heiligs en als zodanig getracht heeft te leven naar die standaard." w.g. CHARLES C. M. CARLIER.
Havank, In memoriam de Schaduw [1948] p. 220
De Havankstichting Mateor brengt (bijna) elk jaar een dronk uit op een Vriend van het Jaar (en soms op twee). Een Vriend van het Jaar heeft Havank nog gekend en deelt met ons zijn herinneringen, en/of hij dient op zijn eigen wijze de doelstellingen van de stichting. De Vrienden tot het jaar 2001 worden uitgebreider belicht in de geschiedenis van de stichting Mateor.

Bestuurders van de Havankstichting Mateor

De organisatie noemde zich eenvoudig, koud en onpersoonlijk, een Naamlooze Vennootschap - De N.V. "MATEOR" - Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende en Roerende Goederen...
Silvère glimlachte zijns ondanks. Hij trachtte zich een voorstelling te vormen van den man (of misschien was het een vrouw?) wiens brein dit fantastische plan had uitgedacht... Van een romantisch rooverhoofdman uit het Italië der 18e eeuw had hij ongetwijfeld niets.
[...]
Maatschappij tot Exploitatie... Het was even fantastisch dwaas als wreedaardig juist. Exploitatie - Uitbuiting!
Havank, De N.V. "Mateor" [1938] p. 18
De Havankstichting Mateor werd opgericht op 9 november 1994. Sindsdien vervulden veel toegewijde Havankianen een bestuursfunctie, en wij houden deze bestuursleden in ere.

Havanktrofee en Schaduwprijs

De Havanktrofee is eenmalig in 1984 uitgereikt door de toenmalige uitgeverij Bruna & Zoon. De Stichting Mateor bestond toen nog niet, en had er dus part noch deel aan.

De Schaduwprijs voor het beste spannende debuut wordt sinds 1997 jaarlijks uitgereikt, eerst door het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs, en tegenwoordig door de CPNB; de Schaduwprijs staat daarbij naast en tegenover de Gouden Strop. Men zou het bestaan van deze prijs een indirect resultaat van de inspanningen van de Stichting Mateor kunnen noemen.
Biografen van de Schaduw | Vrienden van het Jaar | Bestuurders van de Havankstichting Mateor | Havanktrofee en Schaduwprijs